Περιγραφή

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας Melina’s Jobs σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία στελέχωσης νοσηλευτικού προσωπικού, προσλαμβάνει νοσηλευτές και μαίες για μόνιμη εργασία στην Γερμανία

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
• Διάθεση για εργασία στην Γερμανία
• Διάθεση για μάθηση Γερμανικών

Παροχές
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Μισθός από €2,500/μήνα
• Μαθήματα γερμανικών ως το επίπεδο Β2 στην Ελλάδα

Βιογραφικά με κωδικό Ger2016 στο jobs@melinasjobs.gr
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Melina’s Jobs, Λάρισα
Τηλ: 241 4001529
Νοσηλευτικό κ Μαιευτικό προσωπικό στην Γερμανία