Περιγραφή

Βοηθοί νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ref: Care assistant)

Ζητούνται βοηθοί νοσηλευτές για μόνιμη απασχόληση σε κλινικές (υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας για ενήλικες και ηλικιωμένους) σε διάφορες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρέχεται:
· Μισθός από £14.000 ετησίως ( £1200 καθαρά το μήνα )
· Ώρες εργασίας: Minimum 38 ώρες την εβδομάδα, υπερωρίες διαθέσιμες
· Διαμονή του εργοδότη με χρέωση περίπου £300/μήνα
· Εκπαίδευση, ασφάλεια, προοπτική εξέλιξης

Απαιτείται:
Ικανοποιητικό επίπεδο Αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο)
Εμπειρία σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Βιογραφικά με κωδικό ‘Care assistant’ και διεύθυνση σκαιπ στην αγγλική γλώσσα στο jobs@melinasjobs.gr

Γραφείο Εργασίας Melina’s Jobs
Τηλ: 241 4001529
www.facebook.com/melinasjobs
Βοηθοί Νοσηλευτές/ φροντιστές υγείας στην Αγγλία